CURĂŢAT SPAŢII VERZI

Cosim iarba şi curăţăm terenul de resturile aferente la o capacitate de 2 ha/zi.